Intro

De Blonde Tafel Amsterdam is een hecht professioneel netwerk van ambitieuze hoogopgeleide vrouwen. Een netwerk waarbinnen nieuwe vriendschappen en zakelijke contacten ontstaan en de leden elkaar makkelijk kunnen benaderen.
Voor vrouwen die inspireren en geïnspireerd willen worden.

Profiel

De Blonde Tafel Amsterdam (BTA) is een vereniging bestaande uit ambitieuze hoogopgeleide professionele vrouwen die samen een hecht netwerk vormen. De leden komen op regelmatige basis bij elkaar tijdens een aantal interessante en inhoudelijke bijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten is inspiratie opdoen, nieuwe contacten leggen, vriendschappen sluiten en kennis delen.

De Blonde Tafel Amsterdam is geen platform voor commerciële activiteiten.

Door de steeds strenger wordende maatregelen ivm COVID-19 staan ook onze bijeenkomsten onder druk. Daarom nemen we tot en met einde 2020 geen lidmaatschapsaanvragen in behandeling.

Het sleutelwoord van de Blonde Tafel Amsterdam is diversiteit. We zijn niet allemaal blond en we zijn geen vriendinnenclub van vroeger. Onze leden zijn werkzaam in verschillende vakgebieden en hebben verschillende achtergronden. Ze werken in loondienst of als (zelfstandig) ondernemer, zowel publiek als privaat. Alle leden zijn hoogopgeleid, in leeftijd variërend tussen de 30 en 65 jaar en wonend en/of werkend in de regio Amsterdam. De leden zijn ambitieus en combineren een actief sociaal leven met een stevige (fulltime) carrière.

Zeven tot acht keer per jaar organiseren wij (inhoudelijke) bijeenkomsten die altijd geopend of afgesloten worden met een informele borrel en/of diner.

De bijeenkomsten van de Blonde Tafel Amsterdam worden door de leden zelf georganiseerd en bestaan uit bedrijfsbezoeken, lezingen, workshops. Tenminste één bijeenkomst per jaar wordt opengesteld voor introducees die op uitnodiging van de leden, tegen een kleine vergoeding, aanwezig kunnen zijn. De Blonde Tafel Amsterdam vindt commitment uitermate belangrijk. Commitment vertaalt zich in niet alleen in aanwezigheid op de bijeenkomsten maar uit zich daarnaast in een actieve en betrokken houding. Alleen op deze manier kunnen we een hecht en duurzaam netwerk waarborgen.

De Blonde Tafel Amsterdam is een vereniging met een bestuur. Zij besturen de vereniging en zien toe op de visie en ontwikkeling van de BTA. De eerste bijeenkomst van de BTA was in 2008, sinds 2010 zijn wij een officiële vereniging.

Naast het bestuur worden jaarlijks leden gevraagd voor specifieke activiteiten. Denk hierbij aan de kascommissie en thema scouts. Van alle leden wordt gevraagd tenminste één keer aan één van deze activiteiten deel te nemen.

het bestuur

Freya Verhulsdonk Freya Verhulsdonk
Voorzitter
Roos Buntjer Roos Buntjer
Secretaris
Simone Burgers Simone Burgers
Penningmeester
Anne-Marie Jeunink Anne-Marie Jeunink
Algemeen Bestuurslid

Leden

We stellen je voor aan:

Mascha Logemann MooyMascha Logemann Mooy
Owner
Marjan KortekaasMarjan Kortekaas
Distribution Manager/Consultant at Euro Media Research
Nelleke BoonmanNelleke Boonman
Manager Lean and Agile

Bekijk alle leden

Impressie

 • Bestuur
 • Solextour
 • Hartstikke Mediterraan
 • Foto: Lot Bakker
  Fietsende benen
 • Foto: Suzanne Hanekamp
  lezing Sister
 • Amsterdam Museum
 • Borrel op Boot

de afbeeldingen in de carousel worden geladen...

Lidmaatschap

Lid zijn van de Blonde Tafel Amsterdam is een weloverwogen keuze. Commitment aan het netwerk vinden wij minstens zo belangrijk als de diversiteit die je komt brengen. Onder commitment verstaan we niet alleen dat je in principe aanwezig bent op de bijeenkomsten maar dat je daarnaast een actieve en betrokken houding hebt. Je bent bijvoorbeeld bereid jouw eigen netwerk (bijvoorbeeld voor een spreker) in te zetten voor een bijeenkomst. Desgevraagd zet je jouw specifieke kennis en kunde in ten behoeve van het netwerk. Eenmaal lid, maak je deel uit van een bijzonder en hecht netwerk.

Procedure

Als je in aanmerking wilt komen voor het lidmaatschap kun je je hiervoor aanmelden door het formulier op de website in te vullen en te verzenden. Afhankelijk van de door jou verstrekte informatie wordt besloten of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of een bedankbrief krijgt. Het laatste is van toepassing als geen sprake is van diversiteit en/of meerdere leden reeds hetzelfde profiel hebben/beroep uitoefenen.
Door de steeds strenger wordende maatregelen ivm COVID-19 staan ook onze bijeenkomsten onder druk. Daarom nemen we tot en met einde 2020 geen lidmaatschapsaanvragen in behandeling.

Het eerste kennismakingsgesprek vindt plaats met de Nieuwe Leden Commissie. Bij groen licht van de NLC word je daarna uitgenodigd om te komen kennismaken met het netwerk tijdens een bijeenkomst. Ongeveer een week na die bijeenkomst hoor je van het bestuur of je het lidmaatschap wordt aangeboden. Jij laat het bestuur weten of je het lidmaatschap accepteert.

Na acceptatie van het lidmaatschap introduceer je jezelf op de eerstvolgende bijeenkomst aan de andere leden door middel van een korte speech. Ook krijg je een “buddy” toegewezen, iemand die je eerste maanden helpt de andere leden te leren kennen.

De kosten van het lidmaatschap van De Blonde Tafel Amsterdam zijn in 2020 € 165,-. De contributie kan jaarlijks verhoogd worden. Het lidmaatschap gaat in nadat de contributie is betaald. Bij acceptatie van het lidmaatschap verklaar je je akkoord met de statuten van de vereniging.
Statuten Blonde Tafel Amsterdam