Intro

De Blonde Tafel Amsterdam is een hecht professioneel netwerk van ambitieuze hoogopgeleide vrouwen. Een netwerk waarbinnen nieuwe vriendschappen en zakelijke contacten ontstaan en de leden elkaar makkelijk kunnen benaderen.
Voor vrouwen die inspireren en geïnspireerd willen worden.

Profiel

De Blonde Tafel Amsterdam (BTA) is een vereniging bestaande uit ambitieuze hoogopgeleide professionele vrouwen die samen een hecht netwerk vormen. De leden komen op regelmatige basis bij elkaar tijdens een aantal interessante en inhoudelijke bijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten is inspiratie opdoen, nieuwe contacten leggen, vriendschappen sluiten en kennis delen.

De Blonde Tafel Amsterdam is geen platform voor commerciële activiteiten.

Het sleutelwoord van de Blonde Tafel Amsterdam is diversiteit. We zijn niet allemaal blond en we zijn geen vriendinnenclub van vroeger. Onze leden zijn werkzaam in verschillende vakgebieden en hebben verschillende achtergronden. Ze werken in loondienst of als (zelfstandig) ondernemer, zowel publiek als privaat. Alle leden zijn hoogopgeleid, in leeftijd variërend tussen de 30 en 65 jaar en wonend en/of werkend in de regio Amsterdam. De leden zijn ambitieus en combineren een actief sociaal leven met een stevige (fulltime) carrière.

Zeven tot acht keer per jaar organiseren wij (inhoudelijke) bijeenkomsten die altijd geopend of afgesloten worden met een informele borrel en/of diner.

De bijeenkomsten van de Blonde Tafel Amsterdam worden door de leden zelf georganiseerd en bestaan uit bedrijfsbezoeken, lezingen, workshops. Tenminste één bijeenkomst per jaar wordt opengesteld voor introducees die op uitnodiging van de leden, tegen een kleine vergoeding, aanwezig kunnen zijn. De Blonde Tafel Amsterdam vindt commitment uitermate belangrijk. Commitment vertaalt zich in niet alleen in aanwezigheid op de bijeenkomsten maar uit zich daarnaast in een actieve en betrokken houding. Alleen op deze manier kunnen we een hecht en duurzaam netwerk waarborgen.

De Blonde Tafel Amsterdam is een vereniging met een bestuur. Zij besturen de vereniging en zien toe op de visie en ontwikkeling van de BTA. De eerste bijeenkomst van de BTA was in 2008, sinds 2010 zijn wij een officiële vereniging.

Naast het bestuur worden jaarlijks leden gevraagd voor specifieke activiteiten. Denk hierbij aan de kascommissie en thema scouts. Van alle leden wordt gevraagd tenminste één keer aan één van deze activiteiten deel te nemen.

het bestuur

freya
Freya Verhulsdonk
Voorzitter
Marisol
Marisol Schaap
Secretaris
Roos
Roos Buntjer
Penningmeester
Esther
Esther Lehmann
Algemeen bestuurslid

Leden

We stellen je voor aan:

Marjolein AntonisenMarjolein Antonisen
Contract Manager
Freya VerhulsdonkFreya Verhulsdonk
PA
Floor van RooyFloor van Rooy
Business Auditor

Bekijk alle leden

Impressie

 • Foto: Lot Bakker
  Fietsende benen
 • Foto: Lot Bakker
  Apollo Theater
 • Foto: Lot Bakker
  In de bus!
 • Foto: Lot Bakker
  Tassen EYE
 • Foto: Suzanne Hanekamp
  lezing Sister
 • Schiphol
 • Foto: Lot Bakker
  Apollo theater
 • Foto: Lot Bakker
  Lezing
 • Foto: Lot Bakker
  Bezoek aan de haven van Amsterdam
 • Foto: Lot Bakker
  Rode schoenen

de afbeeldingen in de carousel worden geladen...

Lidmaatschap

Het Lidmaatschap van de Blonde Tafel Amsterdam is een weloverwogen keuze. Commitment aan het netwerk vinden wij minstens zo belangrijk als de diversiteit die je komt brengen. Onder commitment verstaan we niet alleen dat je in principe aanwezig bent op de bijeenkomsten maar dat je daarnaast een actieve en betrokken houding hebt. Je helpt minimaal 1 keer per jaar mee met de organisatie van een bijeenkomst en je bent bereid jouw eigen netwerk (bijvoorbeeld voor een spreker op een bijeenkomst) in te zetten. Desgevraagd zet je jouw specifieke kennis en kunde in ten behoeve van het netwerk. Eenmaal lid, maak je deel uit van een bijzonder en hecht netwerk.

Procedure

Twee keer per jaar kun je jezelf introduceren bij de Blonde Tafel Amsterdam. Voor 2017 zijn de data 11 april en 31 oktober. Je kunt jezelf hiervoor aanmelden door het formulier op de website in te vullen en te verzenden. Afhankelijk van de door jou verstrekte informatie wordt besloten of je wordt uitgenodigd of een bedankbrief krijgt. Het laatste is van toepassing als geen sprake is van diversiteit en/of meerdere leden reeds hetzelfde profiel hebben/beroep uitoefenen.
Op dit moment hebben we voldoende leden met een juridische achtergrond. Daarnaast hebben we ook voldoende leden die zelfstandig ondernemer zijn. Om de diversiteit te bewaken is er voor deze inschrijvingen een stop ingelast.

Tijdens de kennismaking vindt een gesprek plaats met een bestuurslid en na de bijeenkomst besluit het bestuur of lidmaatschap wordt aangeboden. Het aspirant-lid besluit of zij het lidmaatschap accepteert.

De kosten van het lidmaatschap van De Blonde Tafel Amsterdam zijn in 2017 € 150,-. De contributie kan jaarlijks verhoogd worden. Het lidmaatschap gaat in nadat de contributie is betaald. Bij acceptatie van het lidmaatschap verklaar je je akkoord met de statuten van de vereniging.
Statuten Blonde Tafel Amsterdam