22 januari 2023

Bezoek Fabrique des Lumières

Het nieuwe BTA jaar trappen we af met een culturele bijeenkomst op zondag 22 januari a.s.
Dit jaar gaan we met elkaar naar de expositie van Gustav Klimt & Hundertwasser,
georganiseerd door Fabrique des Lumieres op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam.