12 april 2018

Filosofie avond

Hoe kijk (of luister) je naar kunst? Wat vind je mooi en waarom? Is kunst een kwestie van nabootsing, waarbij het gaat om de wijze waarop de kunstenaar erin slaagt iets uit de werkelijkheid weer te geven? Of is kunst een gevoelskwestie, waarbij het gaat om datgene wat de kunstenaar heeft geprobeerd uit te drukken? En wanneer is iets eigenlijk kunst?

Zowel filosofen als kunstenaars houden zich met bovenstaande vragen bezig. In deze interactieve lezing wordt aandacht besteed aan hoe filosofen en kunstenaars elkaar wederzijds hebben beïnvloed.

Diverse kunstvormen komen aan bod en de waarneming, een begrip dat voor zowel filosofen als kunstenaars essentieel is, staat centraal. Kunnen we door een filosofische bril op te zetten op nieuwe manieren naar kunst kijken? Het is de moeite van een verkenning waard!

De lezing wordt gegeven door Jacqueline Duurland van de Filosofiefabriek (www.filosofiefabriek.nl). Jacqueline studeerde wijsbegeerte aan de UvA, doceerde daar en geeft cursussen en lezingen voor de Filosofiefabriek en de Vrije Academie.

We zijn welkom op een bijzondere locatie van ook een bijzonder (vrouwennet)werk; “Tesselschade arbeid adelt”, een van de oudste vrouwennetwerken van Nederland.