15 april 2015

In gesprek met Anneke de Lind van Wijngaarden

De Blonde Tafel Amsterdam gaat in gesprek met Anneke de Lind van Wijngaarden. Zij maakt documentaires voor televisie (VPRO, IKON, NCRV) en festivals als IDFA en Tweetakt, zowel in opdracht als eigen werk. In haar documentaires legt Anneke van heel dichtbij vast hoe haar onderwerp, veelal kinderen, op enig moment een belangrijke stap in hun leven zetten.

Deze avond gaan we met Anneke in gesprek over de (morele) keuze die het maken van documentaires met zich meebrengt. Keuzes, overigens, die niet alleen uniek zijn voor documentairemakers, maar voor ons allen zeer herkenbaar zijn:
 De intense, maar vaak kortdurende relatie met “het onderwerp”
 Vakinhoudelijke afstand versus emotionele betrokkenheid
 Managen van verwachtingen
 Omgaan met macht

De opzet van de avond is een gesprek aan de hand van fragmenten uit Anneke’s documentaires. Onze input – vragen/opmerkingen wordt daarbij zeer gewaardeerd.

Belangstelling? Neem contact op via info@deblondetafelamsterdam.nl of bezoek de site: www.annekedelindvanwijngaarden.com