31 oktober 2013

Paul Veld Meerwaardemaker

Succesvol zijn wordt in deze tijd in hoge mate bepaald door de mate waarin meerwaarde geboden wordt. Dit geldt voor zowel bedrijven met hun producten en diensten als voor een ieder persoonlijk. De huidige manier van “zaken doen” is geen garantie meer voor succes.

Om meerwaarde te creëren voor jezelf is jouw persoonlijke creativiteit, intuïtie en hoe jij als persoon mensen kunt verbinden, eigenlijk onmisbaar. Meerwaarde maken is misschien wel de grootste uitdaging waar we allemaal voor staan. In alles wat we doen, juist in deze tijd. Om te komen van ‘van zaken doen naar succesvol zijn’.

Maar hoe creëer je juist meerwaarde? Hoe kun je bijvoorbeeld plannen realiseren? Aan een project meer waarden toevoegen? Meer waar voor je product of dienst krijgen en bereiken dat jouw managementteam waarde versterkt en de medewerkers zich waardevoller voelen?

Paul Veld – Meer Waarde Maker – laat ons , op 31 oktober as., zien, in een interactieve lezing hoe we meerwaarde creëren voor onszelf en daardoor succesvoller zijn in ons werk en/of in ons persoonlijk leven.

Programma:
19.00 Inloop met koffie/thee
19.30 Welkom door BTA
19.40 Interactieve lezing van Paul Veld
21.30 Borrel
22.30 Einde avond

Niet-leden betalen voor deze avond 20 euro.

Neem voor deelname contact op met info@deblondetafelamsterdam.nl